16 มีนาคม 2562 ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่บัญชาการปฏิบัติการระดมฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้น ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190316110127596

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำที่บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำตามเส้นทางคมนาคมสายหลักในพื้นที่เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง โดยการปฏิบัติการตามแผนจะดำเนินการจนสิ้นสุดห้วงวิกฤตของสถานการณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันพอสมควร เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะทำให้มวลอากาศไม่มีการไหลเวียน โดยข้อมูลจุด Hotspot ที่พบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงกำหนดวันห้ามเผา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562  วันที่ 15 มีนาคม พบจำนวน 171 และจุด Hotspot รวมระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 15 มีนาคม พบจำนวน 317 จุด